Obec

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefónne číslo Mobilné číslo Štvrť Kraj Štát
Ing. Jozef Sádovský Starosta 035/6598 123 0905/447004
Kačkovičová Eva ekonómka 035/6598123 0910/904266
Kmeťová Lýdia matrikárka 035/6598123
Ing. Mária Mičeková sam. odb. ref. 035/6598123