Vytlačiť

História obce - Kultúrno - historické pamiatky

Napísal: Administrator.

Kultúrno - historické pamiatky:
Snáď najvýznamnejšou pamiatkou Kmeťova je rímsko-katolícky kostol zasvätený Panne Márii ružencovej. (Príloha č. 14 a 15) Jeho výstavba bola dokončená v roku 1882 a teda je postavený v klasicistickom štýle. Bol postavený na močaristých pôdach a bahniskách. Po celý rok tu bola rozmočená pôda. Podnikli sa viaceré pokusy o odvodnenie plochy za kostolom, ale bezvýsledne. Smutná udalosť postihla veriaci ľud v roku 1917, keď rekvírovali kostolné zvony. Na znak nesúhlasu sa všetko obyvateľstvo zhromaždilo pred kostolom, ale zvony i tak zhodili, rozbili a okrem nich pobrali aj všetky medené nádoby z obce. Rozsiahla rekonštrukcia kostola bola prevedená v roku 1942. V roku 1994 bola dostavaná prístavba, ktorá je zasvätená Panne Márii škapuliarskej a Trom košickým mučeníkom. Posledná vnútorná i vonkajšia maľovka kostola bola v roku 2001. V tomto roku sa opravila i strecha kostola a bol pozlátený kríž na kostolnej veži. 
V kostole sa nachádzajú viaceré hodnotné a krásne sochy svätých. Snáď najkrajšou je socha Panny Márie ružencovej, ktorá zobrazuje patrónku nášho kostolíka. (Príloha č.14 a 15) Túto sochu venoval do kostola Alexander Černák s manželkou Rozáliou. Socha je takmer v životnej veľkosti a je vystrúhaná z hruškového dreva. 
Ďalšou nádhernou pamiatkou je svätý kríž s krucifixom, ktorý je nad oltárom. (Príloha č.14) Tento kríž pochádza z čias po prvej svetovej vojne. Venovali ho chlapi, ktorí narukovali do vojny. Zložili sa na tento kríž počas bitky pri Piave a chceli ho dať urobiť z vďačnosti hneď pri návrate domov. No bola veľká inflácia a peniaze, ktoré dali na kríž nemali už takmer žiadnu hodnotu. Preto Rudolf Bujdák s manželkou Katarínou venovali dostatočnú čiastku peňazí na jeho vyhotovenie. Najskôr dali kríž zhotoviť do Budapešti, pretože ešte existovala Rakúsko-uhorská monarchia. No keď po vojne monarchia zanikla, kríž rozkázali urobiť vo Viedni. Je to nádherná drevorezba, ktorú obdivujú všetci návštevníci nášho kostola. V roku 1986 bola daná okolo kríža ornamentálna drevorezba, ktorej autorom je Dr. D Nevický.
V kostole je ešte socha Božského Srdca, sv. Antona, sv. Terézie Ježišovej a socha sv. Jozefa. Po stenách okolo kostola je krížová cesta. V kaplnke Panny Márie škapuliarskej a Troch košických mučeníkov je oltárik so sochou Panny Márie škapuliarskej (Príloha č. 14) a nástenný reliéf Košických mučeníkov, ktorý vyrezal z dreva pán Vašek z Mojzesova. 
Všetky sochy v kostole venovali nábožní veriaci z obce z vďačnosti za rôzne dobrá. 
Pred kostolom je socha Panny Márie a socha svätého Floriána, patróna hasičov. 
Nie len v kostole sa nachádzajú sochy svätcov. Medzi obcami Kmeťovo a Maňa stojí drevený ornamentálny kríž, ktorý vyrezal ľudový rezbár z Detvy-Hriňovej, pán Ďurica (Príloha č.14) Medzi Kmeťovom a Michalom nad Žitavou je zase socha Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V roku 2000 niekto ukradol starú drevenú sochu a v roku 2001 bola nahradená novou sochou. 
V cintoríne stojí mramorový kríž z roku 1914. Je na ňom nápis v maďarčine: ISTEN DICSOSÉGÉRE EMELTETTÉK A GYARAKIHITKOZSÉG HIUEI 1914. 
V dedine stojí aj socha Svätej trojice s nápisom: Na chválu a ku cti Pána Boha dali postaviť tento pomník MICHAL SÁDOVSKÝ a jeho manželka MÁRIA FEJEŠOVÁ aj s rodinou. 1924. 
Na ceste do vinohradov stojí socha Panny Márie, ktorú tiež bohužiaľ často ukradnú. Vo vinohradoch je socha svätého Urbana, patróna vinohradníkov. Táto socha pochádza z roku 1874 a venoval ju pán Hraška.

Rok 2001 bol v našej farnosti bohatý na duchovné udalosti. 20. mája sa konalo v kostole P. Márie ružencovej po mnohých rokoch prvé sväté prijímanie. Deti pripravil páter premonštrát Peter Ivan Božík a pani katechétkou Matilkou Sládečkovou. O týždeň na to, 27. Mája sa konala primičná svätá omša pátra Stanislava Bujdáka. Tri dni predtým, 24. 6., slávil páter piarista Ernest Švec 25. výročie kňazskej vysviacky.

Svätomichalská farnosť existuje od roku 1896. Predtým sme patrili do Vajkovskej farnosti (dnes Lúčnica nad Žitavou), no z ústneho podania sa traduje, že kedysi aj Kmeťovo samotné bolo sídlom fary. Zo starých prameňov sa dozvedáme, že istý Ján Korniš pôsobil v roku 1694 vo funkcii kňaza v Ďoroku. V rokoch 1896 až 2002 pôsobili v Michalskej farnosti títo kňazi:

1896-1910 Martin Hoics
1910-1928 Michal Grančič
1928-1930 Július Bočák
1930-1931 Ľudovít Meszáros
1931-1932 Ernest Karol
1932-1933 Štefan Szabo
1933-1937 Július Hollós
1937-1940 Eduard Soymos
1940-1945 Anton Kelemen
1945-1955 Adalbertus Csányi
1955-1959 František Ondreička
1959-1963 Ján Čepček
1963-2001 Ľudovít Čársky
2001-____ Vladimír Palkovič.

Z Kmeťova pochádzajú títo kňazi: 
Vincent Bednárik, narodený 1883, vysvätený 1908
P. Ernest Švec, narodený 1953, vysvätený 1976
Ján Kováčik, narodený 1958, vysvätený 1992
Stanislav Bujdák, narodený 1975, vysvätený 2001