Vytlačiť

História obce - Významné osobnosti

Napísal: Administrator.


Významné osobnosti:
Ing. Štefan Sádovský, Csc.
Narodil sa 13. Novembra 1928 v obci Vlkas. Štúdium na VŠE v Bratislave ukončil v roku 1945. Do Kmeťova sa priženil. V období rokov 1967-1970 sa aktívne venoval politike. Za tajomníka ÚVKSČ bol zvolený v roku 1967 a v tejto funkcii zotrval do roku 1969, keď bol zvolený za predsedu vlády SSR, ale v roku 1970 bol vylúčený z KSČ, pretože, ako sa vtedy hovorilo, spreneveril sa záujmom strany. 

Doc. RNDr. Leonard Sojka, Csc.
Narodil sa 20.6.1933 v učiteľskej rodine. Jeho otec, Ľudovít Sojka, bol riaditeľom školy v Kmeťove a matka, Štefánia Sojková, tu pôsobila ako učiteľka. Študoval 8 rokov na Gymnáziu v Zlatých Moravciach a 4 roky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor chémia - biológia. Štúdium ukončil v roku 1956. V období rokov 1956-60 pôsobil na Gymnáziu v Hlohovci. V roku 1960 bol prijatý na Pedagogickú fakultu v Nitre, kde pôsobí dodnes. V rokoch 1965-71 absolvoval externú vedeckú ašpirantúru na Katedre chémie VŠP v Nitre, kedy si obhájil aj dizertačnú prácu a získal titul RNDr. Za svoju prácu o dynamike arzénu získal titul Doc. Od roku 1962 do 1988 bol vedúcim katedry chémie. Pôsobil aj vo funkcii člena komisie dekanátu pre vedu, výskum a zahraničné styky, bol členom vedeckej rady PF v Nitre, kolégia dekana, bol predsedom ŠZP a ŠRS z chémie. 

JUDr. PaedDr. Viliam Sojka
Narodil sa v Mani, 23. 2.1938. Vyštudoval Vyššiu pedagogickú školu v Banskej Bystrici. Do Kmeťova sa priženil.17 rokov pôsobil ako pedagóg na Gymnáziu v Šuranoch a na ZDŠ v Šuranoch. Popri zamestnaní vykonával funkciu predsedu MNV v Kmeťove. Pôsobil aj ako osvetový pracovník. Potom pracoval na Slovenskej odborovej rade v Bratislave, na ministerstve školstva a v rokoch 1992-1993 bol poslancom NR SR za Slovenskú národnú stranu. V roku 1993 predčasne vo veku 55 rokov zomrel. 

P. Ernest Švec SchP
Narodil sa v Kmeťove 1953. Za kňaza bol vysvätený v roku 1976. 13.7. 1976 mal slávnostnú primičnú sv. omšu v Kmeťove a od 1. júla pôsobil ako kaplán v Šuranoch. Potom nasledovala 2-ročná vojenská prezenčná služba v Brne. Tajne vstúpil do rehole bratov piaristov. Dva roky pôsobil v Podunajských Biskupiciach a 13 rokov v Nových Sadoch. V roku 1992 sa stal Provinciálom rehole piaristov na Slovensku a vychovávateľom mládeže. Pod jeho pôsobnosť patria všetky piaristické kláštory, cirkevné piaristické gymnáziá a základné školy. Od roku 1997 vykonáva svoju funkciu v kláštore vo Svätom Jure. 

Univ. Prof., RNDr., Marko Švec DrSc.
Narodil sa 10. novembra 1919 v Kmeťove. Štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave ukončil v roku 1944. V období rokov 1944-49 pôsobil ako profesor na Gymnáziu v Topoľčanoch a v Bratislave. V rokoch 1949 - 68 bol pracovníkom SVŠT. Od roku 1968 pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako pedagóg, matematik a venuje sa teórii obyčajných diferenciálnych rovníc, zaoberá sa najmä asymptotickými vlastnosťami a okrajovými úlohami prelineárnych i nelineárnych rovníc. V rokoch 1969-71 pôsobil v Salvadore v Brazílii, kde pomohol založiť matematicko-fyzikálnu vetvu na univerzite. Je autorom vyše 30 pôvodných vedeckých prác a zároveň aj spoluautorom prvej slovenskej vysokoškolskej učebnice matematiky pre technické vysoké školy (spolu s Kluvánkom a Mišíkom).

Pavol Švec Csc.
Narodil sa 2. septembra 1943 v Kmeťove. Vyštudoval atómovú fyziku v Prahe na Karlovej univerzite. Pôsobil v Jaslovských Bohuniciach. Dnes pracuje v Onkologickom ústave u sestier Alžbetíniek v Bratislave a tu vyvíja nové liečebné metódy v onkológii. Žije v Bratislave.

Valér Švec
Narodil sa 20.7.1935 v Kmeťove. Bol známy ako futbalový útočník s presnou strelou. Hral za klub Baník Handlová (1951-55), za Spartak Trnava (1956-57)(1960-70), za ČH Bratislava(1958-59). V roku 1967 sa stal víťazom SEP, majstrom ČSSR v roku 1959 i 1968 a 1969. Víťazom Československého pohára sa stal v roku 1967. V lige zohral 200 zápasov a dal 64 gólov. Po ukončení aktívnej činnosti hráča sa stal fubalovým trénerom. V tejto funkcii pôsobil v Spartaku Trnava, v Zbrojovke Brno, v Interi Bratislava, opäť v Spartaku Trnava a v klube Tatran Prešov. Funkciu trénera vykonával i na ostrove Cyprus.