Faktúra č. 2019000015

Typ

Faktúra prijatá

čislo

7180990221

Predmet

plyn vyúčtovacia faktúra

Partner

ZSE Energia a.s.

IČO

36877281

Adresa

Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Cena s DPH

-310,46 €