abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Kategorie začínajúce V

VZN (15)

Položky začínajúce V

VZN o psoch

 

 

VZN č. 01/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Kmeťovo

VZN č. 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kmeťovo