abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce D

utorok, 09 júl 2019
Zmluva
Slovak Telekom, a.s.
telekomunikačné poplatky
pondelok, 25 február 2019
Zmluva
František Švec
kúpa obecného pozemku
pondelok, 31 december 2018
Zmluva
Slovak Telekom, a.s.
biznis USDN Uni 200
29,00 €/mes.
piatok, 28 september 2018
Zmluva
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
nájom Polyfunkčný dom
18,04 €
piatok, 28 september 2018
Zmluva
Hraška Systems, s.r.o.
nájom KD
30,60 €
štvrtok, 02 august 2018
Objednávka
Rajmund Sádovský a Nikoleta Formelová
vytvorenie parciel
štvrtok, 28 jún 2018
Zmluva
PORVENIR s.r.o.
zmena termínu ukončenia realizácie diela do 31.07.2018
pondelok, 28 máj 2018
Zmluva
PORVENIR s.r.o.
zmena termínu ukončenia diela
piatok, 20 apríl 2018
Zmluva
PORVENIR s.r.o.
termín ukončenia realizácie diela
piatok, 29 december 2017
Zmluva
Ing. Alexander Lehocký
prenájom Polyfunkčného domu - projektovanie
piatok, 29 december 2017
Zmluva
Monika Vanková
prenájom Polyfunkčného domu - kaderníctvo
pondelok, 18 december 2017
Zmluva
LIPKA zariadenie soc. služieb Lipová
poskytnutie vecného daru - linecké pečivo a zákusky
piatok, 29 september 2017
Zmluva
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
prenájom Polyfunkčný dom
18,04 €/mesiac
piatok, 29 september 2017
Zmluva
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
nájom KD
30,60 €/mesačne
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
zmena a doplnenie článkov Zmluvy o dodávke plynu
streda, 21 december 2016
Zmluva
Monika Vanková
prenájom kaderníctvo
streda, 21 december 2016
Zmluva
Ing. Alexander Lehocký
prenájom Polyfunkčného domu - projektovanie
utorok, 18 október 2016
Zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
príspevok na činnosť správcu IS DCOM
piatok, 30 september 2016
Zmluva
Miroslav Horváth
prenájom miestnosti v Polyfunkčnom dome
streda, 31 august 2016
Zmluva
SR- MV SR
záväzok bezodplatného užívania prebytočného hnut. majetku štátu - matrika
pondelok, 25 júl 2016
Zmluva
Slovak Telekom a.s.
dodatok k zmluve Telefónne poplatky
streda, 06 júl 2016
Zmluva
MH SR
zmeny a doplnky k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
piatok, 10 jún 2016
Zmluva
Ing. Janka Mihaliková PROJA architekture
výkon kontroly súvisiaci so svetlotechnickou štúdiou
štvrtok, 26 máj 2016
Zmluva
Marek Nágel
rozšírenie rozsahu prác a dodávok
4878,90 €
pondelok, 02 máj 2016
Zmluva
Magna Energia a.s.
zmena EIC kódu odberného miesta