abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce D

piatok, 29 december 2017
Zmluva
Ing. Alexander Lehocký
prenájom Polyfunkčného domu - projektovanie
piatok, 29 december 2017
Zmluva
Monika Vanková
prenájom Polyfunkčného domu - kaderníctvo
pondelok, 18 december 2017
Zmluva
LIPKA zariadenie soc. služieb Lipová
poskytnutie vecného daru - linecké pečivo a zákusky
piatok, 29 september 2017
Zmluva
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
prenájom Polyfunkčný dom
18,04 €/mesiac
piatok, 29 september 2017
Zmluva
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
nájom KD
30,60 €/mesačne
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
zmena a doplnenie článkov Zmluvy o dodávke plynu
streda, 21 december 2016
Zmluva
Monika Vanková
prenájom kaderníctvo
streda, 21 december 2016
Zmluva
Ing. Alexander Lehocký
prenájom Polyfunkčného domu - projektovanie
utorok, 18 október 2016
Zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
príspevok na činnosť správcu IS DCOM
piatok, 30 september 2016
Zmluva
Miroslav Horváth
prenájom miestnosti v Polyfunkčnom dome
streda, 31 august 2016
Zmluva
SR- MV SR
záväzok bezodplatného užívania prebytočného hnut. majetku štátu - matrika
pondelok, 25 júl 2016
Zmluva
Slovak Telekom a.s.
dodatok k zmluve Telefónne poplatky
streda, 06 júl 2016
Zmluva
MH SR
zmeny a doplnky k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
piatok, 10 jún 2016
Zmluva
Ing. Janka Mihaliková PROJA architekture
výkon kontroly súvisiaci so svetlotechnickou štúdiou
štvrtok, 26 máj 2016
Zmluva
Marek Nágel
rozšírenie rozsahu prác a dodávok
4878,90 €
pondelok, 02 máj 2016
Zmluva
Magna Energia a.s.
zmena EIC kódu odberného miesta
štvrtok, 31 marec 2016
Zmluva
Miroslav Horváth
prenájom Polyf. domu - Horváth
39,76 € mesačne
štvrtok, 17 marec 2016
Zmluva
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
dodávka plynu - Polyfunkčný dom
štvrtok, 17 marec 2016
Zmluva
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
za plyn - obecné budovy
štvrtok, 31 december 2015
Zmluva
Ing. Alexander Lehocký
prenájom Polyfunkčného domu - projektovanie
štvrtok, 31 december 2015
Zmluva
Monika Vanková
nájomná zmluva kaderníctvo
štvrtok, 31 december 2015
Zmluva
Miroslav Horváth
prenájom Polyfunkčného domu - Horváth
piatok, 11 december 2015
Faktúra prijatá
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Nové Zámky
§ 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
piatok, 27 november 2015
Zmluva
Geosense SK s r.o.
implementácia aktualizácií katastrálnych dát
štvrtok, 26 november 2015
Faktúra prijatá
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Nové Zámky
menšie obecné služby - §12