abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce D

piatok, 30 september 2016
Zmluva
Miroslav Horváth
prenájom miestnosti v Polyfunkčnom dome
streda, 31 august 2016
Zmluva
SR- MV SR
záväzok bezodplatného užívania prebytočného hnut. majetku štátu - matrika
pondelok, 25 júl 2016
Zmluva
Slovak Telekom a.s.
dodatok k zmluve Telefónne poplatky
streda, 06 júl 2016
Zmluva
MH SR
zmeny a doplnky k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
piatok, 10 jún 2016
Zmluva
Ing. Janka Mihaliková PROJA architekture
výkon kontroly súvisiaci so svetlotechnickou štúdiou
štvrtok, 26 máj 2016
Zmluva
Marek Nágel
rozšírenie rozsahu prác a dodávok
4878,90 €
pondelok, 02 máj 2016
Zmluva
Magna Energia a.s.
zmena EIC kódu odberného miesta
nedeľa, 01 máj 2016
Zmluva
MUDr. Jozef Štrelinger
nájomné
0 €
štvrtok, 31 marec 2016
Zmluva
Miroslav Horváth
prenájom Polyf. domu - Horváth
39,76 € mesačne
štvrtok, 17 marec 2016
Zmluva
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
dodávka plynu - Polyfunkčný dom
štvrtok, 17 marec 2016
Zmluva
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
za plyn - obecné budovy
štvrtok, 31 december 2015
Zmluva
Ing. Alexander Lehocký
prenájom Polyfunkčného domu - projektovanie
štvrtok, 31 december 2015
Zmluva
Monika Vanková
nájomná zmluva kaderníctvo
štvrtok, 31 december 2015
Zmluva
Miroslav Horváth
prenájom Polyfunkčného domu - Horváth
piatok, 11 december 2015
Faktúra prijatá
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Nové Zámky
§ 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
piatok, 27 november 2015
Zmluva
Geosense SK s r.o.
implementácia aktualizácií katastrálnych dát
štvrtok, 26 november 2015
Faktúra prijatá
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Nové Zámky
menšie obecné služby - §12
piatok, 31 júl 2015
Zmluva
Ing. Alexander Lehocký
prenájom nebytových priestorov- projekčná kancelária
35,98 € mesačne
piatok, 31 júl 2015
Zmluva
Monika Vanková
prenájom nebytových priestorov - kaderníctvo
22,86 € mesačne
piatok, 31 júl 2015
Zmluva
Miroslav Horváth
prenájom nebytových priestorov - skladové priestory
19,88 € mesačne
piatok, 12 jún 2015
Zmluva
INSA, s.r.o.
zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi
pondelok, 30 marec 2015
Zmluva
Ing. Alexander Lehocký
prenájom nebytových priestorov- projekčná kancelária
pondelok, 30 marec 2015
Zmluva
Monika Vanková
prenájom nebytových priestorov - kaderníctvo
16,14 € mesačne
štvrtok, 08 január 2015
Zmluva
Katarína Horváthová
prenájom priestorov na prevádzkovanie obchodu a skladových priestorov
štvrtok, 08 január 2015
Zmluva
Katarína Horváthová
prenájom priestorov na prevádzkovanie obchodu a skladových priestorov