abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce D

štvrtok, 08 január 2015
Zmluva
Monika Vanková
prenájom nebytových priestorov - kaderníctvo
16,14 € mesačne
štvrtok, 08 január 2015
Zmluva
Ing. Alexander Lehocký
prenájom nebytových priestorov- projekčná kancelária
26,04 € mesačne
pondelok, 08 september 2014
Zmluva
DOXX - stravné lístky, spol. s. r. o.
Stravné lístky
piatok, 16 máj 2014
Zmluva
Roman Jajcay - RVL
dohoda o skončení nájmu masérske služby
piatok, 31 január 2014
Zmluva
ÚPSVaR Nové Zámky
aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
streda, 15 január 2014
Zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
pripojenie odberného plynového zariadenia pošta Kmeťovo
utorok, 17 december 2013
Zmluva
Slovenská pošta, a.s.
zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte budovy č. súp.9 - pošta
štvrtok, 31 október 2013
Zmluva
MUDr.Jozef Štrelinger
prenájom KD - ordinácia
pondelok, 14 október 2013
Faktúra prijatá
Pomocný anjel, n.o.
dobropis za zber šatstva
-12,00 €
štvrtok, 01 august 2013
Zmluva
Slovak Telekom, a.s.
zmluva o poskytovaní verejných služieb
streda, 24 apríl 2013
Zmluva
ÚPSVaR Nové Zámky
príspevok podľa §50j - protipovodňové práce
piatok, 01 február 2013
Zmluva
Slovak Telekom, a.s.
elektronické komunikácie
štvrtok, 10 január 2013
Zmluva
Brantner Nové Zámky s.r.o.
zber a uloženie TKO
štvrtok, 20 december 2012
Faktúra prijatá
Strechy-stavebniny s r.o.
dobropis palety
-120,00 €
pondelok, 12 november 2012
Zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
kontrola funkčnosti hydrantu
streda, 07 november 2012
Zmluva
ZSE Energia,a.s.
elektrická energia
streda, 07 november 2012
Zmluva
ZSE Energia,a.s.
elektrická energia
pondelok, 02 január 2012
Zmluva
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
dodávka potravín do ŠJ MŠ
pondelok, 18 apríl 2011
pondelok, 18 apríl 2011
pondelok, 18 apríl 2011
pondelok, 18 apríl 2011
pondelok, 18 apríl 2011
pondelok, 18 apríl 2011
pondelok, 18 apríl 2011