abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce Z

pondelok, 04 jún 2018
Zmluva
Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie Kmeťovo
Finančná dotácia z rozpočtu obce
800,00 €
piatok, 01 jún 2018
Zmluva
ZO SZCH Kmeťovo
fin.dotácia
1500,00 €
piatok, 01 jún 2018
Zmluva
Športový klub Kmeťovo
dotácia z rozpočtu obce
7000,00 €
piatok, 01 jún 2018
Zmluva
Združenie kmeťovských vinohradníkov
fin.dotácia z rozpočtu obce
1500,00 €
pondelok, 14 máj 2018
Faktúra prijatá
Energet, s.r.o.
odborné poradenstvo - elektrina
pondelok, 14 máj 2018
Zmluva
Peter Adámek st.
kontrolná činnosť, výmena hlavného ističa, odborná prehliadka
pondelok, 26 marec 2018
Zmluva
PORVENIR s.r.o.
vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - Triedený zber kom.odpadov
pondelok, 22 január 2018
Zmluva
Obec Michal nad Žitavou
likvidácia mzdovej agendy - obec Michal nad Žitavou
streda, 03 január 2018
Zmluva
LUSH s.r.o.
vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v kat. území obce Kmeťovo
29 400,00 €
piatok, 22 december 2017
Zmluva
KC Byty s.r.o.
prenájom pozemku za účelom výstavby bytového domu
1,00 €/rok
piatok, 22 december 2017
Zmluva
Katarína Hrašková
prenájom Polyfunkčného domu - nechtové štúdio
21,73 €/mesiac
štvrtok, 16 november 2017
Zmluva
Environmentálny fond,
dotácia- spolufinancovanie nákladov na realizáciu projektu: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v kat. území obce Kmeťovo
19 461.60 €
streda, 27 september 2017
Zmluva
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
poskytnutie daru na Obecné slávnosti
15,31 €
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka plynu do odber. miesta Kmeťovo 143
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka plynu do OM Kmeťovo 36/18
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka plynu do OM Kmeťovo 148
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka plynu do OM Kmeťovo 76
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka plynu do OM Kmeťovo 77
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka plynu do OM Kmeťovo 2
streda, 13 september 2017
Zmluva
SPEKO Šaľa s.r.o.
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom katastrálnom území obce Kmeťovo
piatok, 08 september 2017
Zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
zriadenie grantového účtu
pondelok, 14 august 2017
Zmluva
ZSE Energia,,a.s.
dodávka elektriny do odb.miesta Kmeťovo 300
pondelok, 14 august 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka elektirny do odb.miesta Kmeťovo 88
štvrtok, 29 jún 2017
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na úhradu nákladov na podporu športu
700,00 €
piatok, 23 jún 2017
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry
1 700,00 €