abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce Z

štvrtok, 19 september 2019
Zmluva
Emília Kačáková
nájom hrob.miesta
13,27 €
utorok, 17 september 2019
Zmluva
Katarína Sádovská
nájom hrob.miesta
26,55 €
utorok, 17 september 2019
Zmluva
Bednárová Otília
nájom hrob. miesta
13,27 €
štvrtok, 12 september 2019
Zmluva
Bugárová Daniela
prenájom hrob.miesta
13,27 €
štvrtok, 12 september 2019
Zmluva
Hoppan Marián
nájom HM č. E3/438
13,27 €
pondelok, 09 september 2019
Zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku
90 500,00 €
pondelok, 02 september 2019
Zmluva
SPZ poľovnícke združenie Kmeťovo
dotácia z rozpočtu obce
800,00 €
utorok, 13 august 2019
Zmluva
Slovenská agentúra ŽP
Zelená alej v obci Kmeťovo
5 000,00 €
streda, 10 júl 2019
Zmluva
NSK
Zmluva č 485/2019 o poskytnuti dotacie na podporu kultury
1400 €
streda, 03 júl 2019
Zmluva
NSK
dotácia z NSK na podporu športu
1100,00 €
piatok, 28 jún 2019
Zmluva
NSK
dotácia z NSK na cestovný ruch
1800,00 €
streda, 26 jún 2019
Zmluva
ERKO Michal nad Žitavou
dotácia z rozpočtu obce
500,00 €
štvrtok, 13 jún 2019
Zmluva
ZO SZCH Kmeťovo
dotácia z rozpočtu obce
1500,00 €
utorok, 21 máj 2019
Zmluva
Športový klub Kmeťovo
dotácia z rozpočtu obce
7000 €
utorok, 21 máj 2019
Zmluva
Združenie kmeťovských vinohradníkov
dotácia z rozpočtu obce
1500,00 €
pondelok, 08 apríl 2019
Zmluva
RRA Novozámocko
spracovanie žiadosti, VO - výstavba multifunkčného ihriska
pondelok, 08 apríl 2019
Zmluva
RRA Novozámocko
sprac. žiadosti, VO - Kamerový systém pre zabezpečenie ochrany majetku v obci KMeťovo
piatok, 01 február 2019
Zmluva
EKOTEC, spol.s r.o.
kontrola detských ihrísk
161,00 €
utorok, 29 január 2019
Zmluva
Obec Michal nad Žitavou
spracovanie miezd
pondelok, 12 november 2018
Zmluva
RRA Novozámocko
spracovanie žiadosti o NFP WIFI pre teba
950,00 €
utorok, 06 november 2018
Zmluva
RRA Novozámocko
vypracovanie POH obce Kmeťovo na r. 2016-2020
490,00 €
streda, 31 október 2018
Zmluva
RRA Novozámocko
spracovanie žiadosti o dotáciu Program obnovy dediny na rok 2019
pondelok, 24 september 2018
Zmluva
Šulka Ján
zhotovenie studne v parku za kostolom
270,00 €
pondelok, 16 júl 2018
Zmluva
NSK
dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry
1500,00 €
utorok, 10 júl 2018
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na úhradu nákladov na podporu športu
1310,00 €