abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce Z

utorok, 21 máj 2019
Zmluva
Združenie kmeťovských vinohradníkov
dotácia z rozpočtu obce
1500,00 €
pondelok, 08 apríl 2019
Zmluva
RRA Novozámocko
spracovanie žiadosti, VO - výstavba multifunkčného ihriska
pondelok, 08 apríl 2019
Zmluva
RRA Novozámocko
sprac. žiadosti, VO - Kamerový systém pre zabezpečenie ochrany majetku v obci KMeťovo
piatok, 01 február 2019
Zmluva
EKOTEC, spol.s r.o.
kontrola detských ihrísk
161,00 €
utorok, 29 január 2019
Zmluva
Obec Michal nad Žitavou
spracovanie miezd
pondelok, 12 november 2018
Zmluva
RRA Novozámocko
spracovanie žiadosti o NFP WIFI pre teba
950,00 €
utorok, 06 november 2018
Zmluva
RRA Novozámocko
vypracovanie POH obce Kmeťovo na r. 2016-2020
490,00 €
streda, 31 október 2018
Zmluva
RRA Novozámocko
spracovanie žiadosti o dotáciu Program obnovy dediny na rok 2019
pondelok, 24 september 2018
Zmluva
Šulka Ján
zhotovenie studne v parku za kostolom
270,00 €
pondelok, 16 júl 2018
Zmluva
NSK
dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry
1500,00 €
utorok, 10 júl 2018
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na úhradu nákladov na podporu športu
1310,00 €
pondelok, 09 júl 2018
Zmluva
ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Kmeťove
Finančná dotácia z rozpočtu obce
450,00 €
pondelok, 09 júl 2018
Zmluva
Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť sv. Michala Archanjela
Finančná dotácia z rozpočtu obce
1600,00 €
pondelok, 04 jún 2018
Zmluva
Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie Kmeťovo
Finančná dotácia z rozpočtu obce
800,00 €
piatok, 01 jún 2018
Zmluva
ZO SZCH Kmeťovo
fin.dotácia
1500,00 €
piatok, 01 jún 2018
Zmluva
Športový klub Kmeťovo
dotácia z rozpočtu obce
7000,00 €
piatok, 01 jún 2018
Zmluva
Združenie kmeťovských vinohradníkov
fin.dotácia z rozpočtu obce
1500,00 €
pondelok, 14 máj 2018
Faktúra prijatá
Energet, s.r.o.
odborné poradenstvo - elektrina
pondelok, 14 máj 2018
Zmluva
Peter Adámek st.
kontrolná činnosť, výmena hlavného ističa, odborná prehliadka
pondelok, 26 marec 2018
Zmluva
PORVENIR s.r.o.
vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - Triedený zber kom.odpadov
štvrtok, 15 marec 2018
Zmluva
RRA Novozámocko
Spracovanie žiadosti projektu na Environmentálny fond
pondelok, 22 január 2018
Zmluva
Obec Michal nad Žitavou
likvidácia mzdovej agendy - obec Michal nad Žitavou
streda, 03 január 2018
Zmluva
LUSH s.r.o.
vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v kat. území obce Kmeťovo
29 400,00 €
piatok, 22 december 2017
Zmluva
KC Byty s.r.o.
prenájom pozemku za účelom výstavby bytového domu
1,00 €/rok
piatok, 22 december 2017
Zmluva
Katarína Hrašková
prenájom Polyfunkčného domu - nechtové štúdio
21,73 €/mesiac