abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce Z

štvrtok, 16 november 2017
Zmluva
Environmentálny fond,
dotácia- spolufinancovanie nákladov na realizáciu projektu: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v kat. území obce Kmeťovo
19 461.60 €
streda, 27 september 2017
Zmluva
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
poskytnutie daru na Obecné slávnosti
15,31 €
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka plynu do odber. miesta Kmeťovo 143
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka plynu do OM Kmeťovo 36/18
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka plynu do OM Kmeťovo 148
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka plynu do OM Kmeťovo 76
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka plynu do OM Kmeťovo 77
utorok, 26 september 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka plynu do OM Kmeťovo 2
streda, 13 september 2017
Zmluva
SPEKO Šaľa s.r.o.
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom katastrálnom území obce Kmeťovo
piatok, 08 september 2017
Zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
zriadenie grantového účtu
pondelok, 14 august 2017
Zmluva
ZSE Energia,,a.s.
dodávka elektriny do odb.miesta Kmeťovo 300
pondelok, 14 august 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka elektirny do odb.miesta Kmeťovo 88
štvrtok, 29 jún 2017
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na úhradu nákladov na podporu športu
700,00 €
piatok, 23 jún 2017
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry
1 700,00 €
streda, 14 jún 2017
Zmluva
ZO Slovenského zväzu chovateľov Kmeťovo
dotácia z rozpočtu obce
1500,00 €
streda, 14 jún 2017
Zmluva
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovné združenie Kmeťovo
dotácia z rozpočtu obce
800,00 €
streda, 14 jún 2017
Zmluva
Športový klub Kmeťovo
dotácia z rozpočtu obce
7000,00 €
pondelok, 12 jún 2017
Zmluva
Ing. Juliana Farkašová
audit účtovnej závierky k 31.12.2016
1200,00 €
utorok, 14 marec 2017
Zmluva
RRA Novozámocko
spracovanie žiadosti projektu na Environmentálny fond Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
štvrtok, 12 január 2017
Zmluva
Obec Michal nad Žitavou
likvidácia mzdovej agendy - obec Michal nad Žitavou
streda, 21 december 2016
Zmluva
LIPKA zariadenie soc. služieb Lipová
odovzdanie a prevzatie vecného daru
utorok, 20 december 2016
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
zriadenie vecných bremien na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti
pondelok, 05 december 2016
Zmluva
Spoločný obecný úrad Šurany
Zmluva o poverení sprac.osob. údajov
utorok, 29 november 2016
Zmluva
Ing. Juliana Farkašová
audit indiv. účtovnej závierky Obce Kmeťovo za rok 2015
1000 €
utorok, 01 november 2016
Zmluva
Helena Hajnalová
dodávka stravy pre občanov Obce Kmeťovo