abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce Z

štvrtok, 05 máj 2016
Zmluva
Združenie kmeťovských vinohradníkov
finančná dotácia z rozpočtu obce
1000 €
štvrtok, 05 máj 2016
Zmluva
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovné združenie Kmeťovo
finančná dotácia z rozpočtu obce Kmeťovo
800,00 €
streda, 04 máj 2016
Zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
využívanie elektronických služieb
štvrtok, 17 marec 2016
Zmluva
HUMANA People to People Slovakia o.z.
umiestnenie zberných kontajnerov na použité textílie, odevy, obuv, tašku a doplnky
pondelok, 14 marec 2016
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
užívanie časti podperných bodov elektrických vedení nízkeho napätia za účelom umiestnenia kamerového systému
bezplatne
pondelok, 14 marec 2016
Zmluva
Západfoslovenská distribučná, a.s.
užívanie časti podperných bodov elektrických vedení nízkeho napätia za účelom umiestnenia verejného osvetlenia
bezplatne
piatok, 05 február 2016
Zmluva
Marek Nágel
Obnova objektu MŠ - Kmeťovo
pondelok, 01 február 2016
Zmluva
PORVENIR s.r.o.
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a projektu
1800,00 €
streda, 20 január 2016
Zmluva
Obec Michal nad Žitavou
spracovanie miezd r.2016
štvrtok, 07 január 2016
Zmluva
RRA Novozámocko
opis projektu "Obnova objektu MŠ - Kmeťovo!
100,00 €
streda, 06 január 2016
Zmluva
Ing, Janka Mihaliková PROJA architecture
vyhotovenie projektovej dokumentácie - zvýšenie bezpečnosti proti vandalizmu
3180 €
streda, 30 december 2015
Zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kmeťovo
34 189,58 €
streda, 30 december 2015
Zmluva
DEUS
služby IS DCOM
streda, 23 december 2015
Zmluva
Marialux s r.o.
svetelnotechnické meranie zrekonštruovaného vereného osvetlenia obce Kmeťovo
980,00 €
pondelok, 21 december 2015
Zmluva
Vladimír Varga VV ELEKTRONIK
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kmeťovo
34 796,87 €
štvrtok, 17 december 2015
Zmluva
Ing. Juliana Farkašová
audit účtovnej závierky k 31.12.2014
800,00 €
pondelok, 07 december 2015
Zmluva
AGRO Žitava, s.r.o.
poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve obce Kmeťovo
56,02 €/rok
piatok, 27 november 2015
Zmluva
Geosense SK s r.o.
poverenie spracúvaním osobných údajov v IS GEOSENSE GEOPORTAL
utorok, 06 október 2015
Zmluva
Slov. poľovnícky zväz, Poľovné združenie Kmeťovo
dotácia pre Slov. poľovnícky zväz
550,00 €
utorok, 06 október 2015
Zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Michal nad Žit.
dotácia na výrobu a montáž okien v kostole v Kmeťove
3500,00 €
utorok, 06 október 2015
Zmluva
Združenie kmeťovských vinohradníkov
dotácia pre Združenie kmeťovskách vinohradníkov
1200,00 €
streda, 02 september 2015
Zmluva
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
financovanie výdavkov projektu: "Digitálni strážcovia poriadku"
5000,00 €
streda, 02 september 2015
Zmluva
ZO Slovenského zväzu chovateľov Kmeťovo
dotácia pre ZO SZCH - výstavná činnosť v rámci SR
800,00 €
štvrtok, 27 august 2015
Zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Poskytovanie služieb IS DCOM
utorok, 04 august 2015
Zmluva
Complete Solutions s.r.o.
poradenská činnosť spracovanie projektu verejné osvetlenie