abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce Z

streda, 20 január 2016
Zmluva
Obec Michal nad Žitavou
spracovanie miezd r.2016
štvrtok, 07 január 2016
Zmluva
RRA Novozámocko
opis projektu "Obnova objektu MŠ - Kmeťovo!
100,00 €
streda, 06 január 2016
Zmluva
Ing, Janka Mihaliková PROJA architecture
vyhotovenie projektovej dokumentácie - zvýšenie bezpečnosti proti vandalizmu
3180 €
streda, 30 december 2015
Zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kmeťovo
34 189,58 €
streda, 30 december 2015
Zmluva
DEUS
služby IS DCOM
streda, 23 december 2015
Zmluva
Marialux s r.o.
svetelnotechnické meranie zrekonštruovaného vereného osvetlenia obce Kmeťovo
980,00 €
pondelok, 21 december 2015
Zmluva
Vladimír Varga VV ELEKTRONIK
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kmeťovo
34 796,87 €
štvrtok, 17 december 2015
Zmluva
Ing. Juliana Farkašová
audit účtovnej závierky k 31.12.2014
800,00 €
pondelok, 07 december 2015
Zmluva
AGRO Žitava, s.r.o.
poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve obce Kmeťovo
56,02 €/rok
piatok, 27 november 2015
Zmluva
Geosense SK s r.o.
poverenie spracúvaním osobných údajov v IS GEOSENSE GEOPORTAL
utorok, 06 október 2015
Zmluva
Slov. poľovnícky zväz, Poľovné združenie Kmeťovo
dotácia pre Slov. poľovnícky zväz
550,00 €
utorok, 06 október 2015
Zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Michal nad Žit.
dotácia na výrobu a montáž okien v kostole v Kmeťove
3500,00 €
utorok, 06 október 2015
Zmluva
Združenie kmeťovských vinohradníkov
dotácia pre Združenie kmeťovskách vinohradníkov
1200,00 €
streda, 02 september 2015
Zmluva
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
financovanie výdavkov projektu: "Digitálni strážcovia poriadku"
5000,00 €
streda, 02 september 2015
Zmluva
ZO Slovenského zväzu chovateľov Kmeťovo
dotácia pre ZO SZCH - výstavná činnosť v rámci SR
800,00 €
štvrtok, 27 august 2015
Zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Poskytovanie služieb IS DCOM
utorok, 04 august 2015
Zmluva
Complete Solutions s.r.o.
poradenská činnosť spracovanie projektu verejné osvetlenie
sobota, 25 júl 2015
Faktúra prijatá
Ing.Janka Mihaliková Proja architekcure
vypracovanie projektovej dokumentácie
950,00 €
piatok, 24 júl 2015
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry
pondelok, 22 jún 2015
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na úhradu nákladov na podporu športu
500,00 €
piatok, 24 apríl 2015
Zmluva
Športový klub Kmeťovo
fin.dotácia z rozpočtu obce pre ŠK Kmeťovo
5000 €
pondelok, 30 marec 2015
Zmluva
Miroslav Horváth
prenájom nebytových priestorov - skladové priestory
14,04 €
pondelok, 29 december 2014
Zmluva
Obec Michal nad Žitavou
spracovanie miezd
pondelok, 15 december 2014
Zmluva
Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
Príprava projektu : Rozdielna tradícia-jednotná Európa, domáci vinár-európsky občan
600,00 €
streda, 03 december 2014
Zmluva
MV SR , Okresný úrad Nitra
dotácia na zabezpečenie úloh prevencie kriminality