abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce Z

streda, 05 október 2016
Zmluva
RRA Novozámocko
vypracovanie podkladov pre zákazky: Rekonštr.DS, Sanácia miesta s nez.umiest.odpadom
360,00 €
piatok, 30 september 2016
Zmluva
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
prenájom Polyf.domu
9,02 €/mesačne
piatok, 30 september 2016
Zmluva
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
prenájom miestnosti v KD
30,60 €/mesačne
utorok, 20 september 2016
Zmluva
RCS reklama s r.o.
dodanie informačných tabúľ a orientačných máp
pondelok, 05 september 2016
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
pripojenie odber. el.zar.do distr.sústavy Kmeťovo č.88
piatok, 26 august 2016
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
pripojenie odber.el.zar. do distr. sústavy - Kmeťovo 300
štvrtok, 11 august 2016
Zmluva
Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
spracovanie žiadosti projektu na Environmentálny fond
300 € časť 1
piatok, 15 júl 2016
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúrv
800,00 €
utorok, 14 jún 2016
Zmluva
Obec Palárikovo
zber a preprava vytriedených zložiek z kom. odpadu , vznikajúcich na území obce Kmeťovo
streda, 01 jún 2016
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na podporu športu
500,00 €
pondelok, 30 máj 2016
Zmluva
ENVI - PAK, a.s.
rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpsdov
štvrtok, 05 máj 2016
Zmluva
ZO Slovenského zväzu chovateľov Kmeťovo
dotácia z rozpočtu obce
800,00 €
štvrtok, 05 máj 2016
Zmluva
Športový klub Kmeťovo
finančná dotácia z rozpočtu obce
6000,00 €
štvrtok, 05 máj 2016
Zmluva
ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Kmeťove
finančná dotácia z rozpočtu obce
450,00 €
štvrtok, 05 máj 2016
Zmluva
Združenie kmeťovských vinohradníkov
finančná dotácia z rozpočtu obce
1000 €
štvrtok, 05 máj 2016
Zmluva
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovné združenie Kmeťovo
finančná dotácia z rozpočtu obce Kmeťovo
800,00 €
streda, 04 máj 2016
Zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
využívanie elektronických služieb
štvrtok, 17 marec 2016
Zmluva
HUMANA People to People Slovakia o.z.
umiestnenie zberných kontajnerov na použité textílie, odevy, obuv, tašku a doplnky
pondelok, 14 marec 2016
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
užívanie časti podperných bodov elektrických vedení nízkeho napätia za účelom umiestnenia kamerového systému
bezplatne
pondelok, 14 marec 2016
Zmluva
Západfoslovenská distribučná, a.s.
užívanie časti podperných bodov elektrických vedení nízkeho napätia za účelom umiestnenia verejného osvetlenia
bezplatne
piatok, 05 február 2016
Zmluva
Marek Nágel
Obnova objektu MŠ - Kmeťovo
pondelok, 01 február 2016
Zmluva
PORVENIR s.r.o.
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a projektu
1800,00 €
streda, 20 január 2016
Zmluva
Obec Michal nad Žitavou
spracovanie miezd r.2016
štvrtok, 07 január 2016
Zmluva
RRA Novozámocko
opis projektu "Obnova objektu MŠ - Kmeťovo!
100,00 €
streda, 06 január 2016
Zmluva
Ing, Janka Mihaliková PROJA architecture
vyhotovenie projektovej dokumentácie - zvýšenie bezpečnosti proti vandalizmu
3180 €