abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce Z

pondelok, 14 august 2017
Zmluva
ZSE Energia, a.s.
dodávka elektirny do odb.miesta Kmeťovo 88
štvrtok, 29 jún 2017
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na úhradu nákladov na podporu športu
700,00 €
piatok, 23 jún 2017
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry
1 700,00 €
streda, 14 jún 2017
Zmluva
ZO Slovenského zväzu chovateľov Kmeťovo
dotácia z rozpočtu obce
1500,00 €
streda, 14 jún 2017
Zmluva
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovné združenie Kmeťovo
dotácia z rozpočtu obce
800,00 €
streda, 14 jún 2017
Zmluva
Športový klub Kmeťovo
dotácia z rozpočtu obce
7000,00 €
pondelok, 12 jún 2017
Zmluva
Ing. Juliana Farkašová
audit účtovnej závierky k 31.12.2016
1200,00 €
utorok, 14 marec 2017
Zmluva
RRA Novozámocko
spracovanie žiadosti projektu na Environmentálny fond Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
štvrtok, 12 január 2017
Zmluva
Obec Michal nad Žitavou
likvidácia mzdovej agendy - obec Michal nad Žitavou
streda, 21 december 2016
Zmluva
LIPKA zariadenie soc. služieb Lipová
odovzdanie a prevzatie vecného daru
utorok, 20 december 2016
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
zriadenie vecných bremien na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti
pondelok, 05 december 2016
Zmluva
Spoločný obecný úrad Šurany
Zmluva o poverení sprac.osob. údajov
utorok, 29 november 2016
Zmluva
Ing. Juliana Farkašová
audit indiv. účtovnej závierky Obce Kmeťovo za rok 2015
1000 €
utorok, 01 november 2016
Zmluva
Helena Hajnalová
dodávka stravy pre občanov Obce Kmeťovo
streda, 05 október 2016
Zmluva
RRA Novozámocko
vypracovanie podkladov pre zákazky: Rekonštr.DS, Sanácia miesta s nez.umiest.odpadom
360,00 €
piatok, 30 september 2016
Zmluva
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
prenájom Polyf.domu
9,02 €/mesačne
piatok, 30 september 2016
Zmluva
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
prenájom miestnosti v KD
30,60 €/mesačne
utorok, 20 september 2016
Zmluva
RCS reklama s r.o.
dodanie informačných tabúľ a orientačných máp
pondelok, 05 september 2016
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
pripojenie odber. el.zar.do distr.sústavy Kmeťovo č.88
piatok, 26 august 2016
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
pripojenie odber.el.zar. do distr. sústavy - Kmeťovo 300
štvrtok, 11 august 2016
Zmluva
Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
spracovanie žiadosti projektu na Environmentálny fond
300 € časť 1
piatok, 15 júl 2016
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúrv
800,00 €
utorok, 14 jún 2016
Zmluva
Obec Palárikovo
zber a preprava vytriedených zložiek z kom. odpadu , vznikajúcich na území obce Kmeťovo
streda, 01 jún 2016
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
dotácia na podporu športu
500,00 €
pondelok, 30 máj 2016
Zmluva
ENVI - PAK, a.s.
rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpsdov