abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce N Súbory

Návrh dodatku č. 1 ku komunitnému plánu soc. služieb na roky 2016-2021

Pridané streda, 13 november 2019

  • návrh dodatku ku kom. plánu soc. služieb

Návrh VZN č. 3/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Pridané streda, 13 november 2019

  • VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby

Návrh rokovacieho poriadku OZ

Pridané štvrtok, 07 február 2019

Návrh rozpočtu obce

Pridané streda, 06 december 2017

Notárska zápisnica

Pridané piatok, 22 november 2013

  • Kúpa budovy pošty v Kmeťove

Návrh - Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2012

Pridané štvrtok, 09 máj 2013

  • Návrh Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2012