abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce P Súbory

Podklady - Obstaranie osobnej dodávky za účelom prepravy osôb

Pridané štvrtok, 17 september 2020

 • Obstaranie osobnej dodávky za účelom prepravy osôb

Prídavné zariadenia na komunálnu techniku - popis projektu

Pridané piatok, 29 máj 2020

 • Prídavné zariadenia na komunálnu techniku

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Kmeťovo

Pridané streda, 22 apríl 2020

 • návrh prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska v Kmeťove

Projekt "Budovanie bezplatnej WIFI siete v obci Kmeťovo

Pridané štvrtok, 09 apríl 2020

 • Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Kmeťovo

Program odpadového hospodárstva 2016-2020

Pridané utorok, 26 február 2019

PHSR 2014 - 2020

Pridané piatok, 09 november 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Pridané štvrtok, 22 jún 2017

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kmeťovo na II.polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na 2.polrok 2015

Pridané pondelok, 13 apríl 2015

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na 2.polrok 2015

Protest prokurátora

Pridané utorok, 11 február 2014

 • Protest prokurátora

Ponuka nájomných priestorov v obecnom dome na parc. č. 36/18

Pridané pondelok, 26 august 2013

 • výpis z XI. uznesenia OZ v Kmeťove konanom 21.8.2013

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013

Pridané pondelok, 27 máj 2013

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kmeťovo na rok 2013

Program odpadového hospodárstva Nitr. kraja na roky 2011 - 2015

Pridané piatok, 22 marec 2013

 • Program odpadového hodpodárstva Nitr. kraja na roky 2011 - 2015

Poďakovanie Nadácii Allianz

Pridané štvrtok, 21 marec 2013

 • Poďakovanie Nadácii Allianz za poskytnutie fin. príspevku