abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce S Súbory

Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Pridané 28 február 2018

  • stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Správa nezávislého auditora

Pridané 15 december 2017

  • Správa nezávislého auditora za rok 2016

Správa nezávislého auditora a dodatok správy auditora

Pridané 14 november 2014

  • Správa k účtovnej závierke

Spôsob prevodu nehnuteľnosti

Pridané 05 november 2013

  • predaj budovy pošty

Stará kmeťovsko-gedrianska cesta Revitalizácia centra obce Kmeťovo

Pridané 04 október 2012

  • Záverečná programová a finančná správa