abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce S Súbory

Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Pridané streda, 28 február 2018

  • stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Správa nezávislého auditora

Pridané piatok, 15 december 2017

  • Správa nezávislého auditora za rok 2016

Správa nezávislého auditora a dodatok správy auditora

Pridané piatok, 14 november 2014

  • Správa k účtovnej závierke

Spôsob prevodu nehnuteľnosti

Pridané pondelok, 05 august 2013

  • predaj budovy pošty

Stará kmeťovsko-gedrianska cesta Revitalizácia centra obce Kmeťovo

Pridané štvrtok, 04 október 2012

  • Záverečná programová a finančná správa