abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce V Súbory

Verejná vyhláška - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Pridané 17 október 2017

  • verejná vyhláška - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané 23 jún 2017

  • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2016

Vyhodnotenie verejného obstarávania:" Obnova objektu MŠ - Kmeťovo"

Pridané 04 február 2016

  • Vyhodnotenie verejného obstarávania "Obnova objektu MŠ"

Výzva na predloženie ponuky

Pridané 23 jún 2017

  • Výzva na predkladanie ponúk

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané 14 máj 2015

  • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2014

Výsledky hlasovania v referende o rodine v okrsku Kmeťovo

Pridané 09 február 2015

  • 53,35 % účasť

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu vo volebnom okrsku Kmeťovo

Pridané 26 máj 2014

  • Odpis zápisnice - voľby do EP 2014

Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2012

Pridané 09 máj 2013

  • Výročná správa obce Kmeťovo za rok 2012