abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce Z Súbory

Záverečný učet obce za rok 2018

Pridané štvrtok, 16 máj 2019

Zmluva o NFP na projekt WifipreTeba

Pridané piatok, 05 apríl 2019

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby prezidenta SR

Pridané utorok, 12 február 2019

  • elektronická adresa na dor.žiadosti o vyd. HP- voľby prezidenta

Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Kmeťovo

Pridané streda, 12 december 2018

  • zásady odmeňovania poslancov

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané streda, 07 jún 2017

  • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Zber triedeného odpadu v r. 2017

Pridané streda, 16 november 2016

  • zber triedeného odpadu v r. 2017

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané štvrtok, 14 máj 2015

  • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Zadávanie zákazky

Pridané utorok, 15 október 2013

  • Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - SCO EE 102013 - výzva

Zverejnenie zámeru spôsobu prevodu nehnuteľností

Pridané streda, 06 marec 2013

  • zámer spôsobu prevodu nehnuteľností

Zmluva o poskytnutí grantu č.023/2012

Pridané streda, 02 január 2013

  • grant na merače rýchlosti

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Pridané štvrtok, 29 november 2012

  • Prenájom KD - ordinácia praktického lekára

Zmluva o dielo Zberný dvor

Pridané pondelok, 05 november 2012

  • Vypracovanie projektu Zberný dvor

Záverečný účet za rok 2011

Pridané utorok, 12 máj 2009