abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce Z Súbory

Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Kmeťovo

Pridané 12 december 2018

  • zásady odmeňovania poslancov

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Pridané 13 február 2018

  • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2016

Zber triedeného odpadu v r. 2017

Pridané 03 august 2017

  • zber triedeného odpadu v r. 2017

Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Pridané 06 júl 2015

  • Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2014

Zadávanie zákazky

Pridané 15 október 2013

  • Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - SCO EE 102013 - výzva

Zverejnenie zámeru spôsobu prevodu nehnuteľností

Pridané 06 marec 2013

  • zámer spôsobu prevodu nehnuteľností

Zmluva o poskytnutí grantu č.023/2012

Pridané 02 január 2013

  • grant na merače rýchlosti

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Pridané 29 november 2012

  • Prenájom KD - ordinácia praktického lekára

Zmluva o dielo Zberný dvor

Pridané 05 november 2012

  • Vypracovanie projektu Zberný dvor