abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

2016

štvrtok, 29 december 2016
Faktúra prijatá
Donatello, s.r.o.
pečiatky na matriku
88,33 €
štvrtok, 29 december 2016
Faktúra prijatá
RRA Novozámocko
vypracovanie podkladov pre zákazky: Rekonštrukcia DS a Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v kat. území obce Kmeťovo
300,00 €
štvrtok, 29 december 2016
Faktúra prijatá
Miloš Kozolka
Uzamykací systém C3000
580,00 €
štvrtok, 29 december 2016
Faktúra prijatá
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
potraviny ŠJ MŠ
47,45 €
štvrtok, 29 december 2016
Faktúra prijatá
Prima banka Slovenko, a.s.
poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov
52,03 €
streda, 21 december 2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom a.s.
telefónny poplatok
16,47 €
streda, 21 december 2016
Faktúra prijatá
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
stravné lístky 12/2016
462,74 €
streda, 21 december 2016
Zmluva
Monika Vanková
prenájom kaderníctvo
streda, 21 december 2016
Zmluva
Ing. Alexander Lehocký
prenájom Polyfunkčného domu - projektovanie
streda, 21 december 2016
Zmluva
LIPKA zariadenie soc. služieb Lipová
odovzdanie a prevzatie vecného daru
utorok, 20 december 2016
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
zriadenie vecných bremien na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
AGRO Žitava, s.r.o.
traktor kolesový Zetor 8045
2 988,00 €
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
NOMILAND , s.r.o.
bábiky, školský kalendár
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
NOMILAND , s.r.o.
váha, hodiny, stolík
112,00 €
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
25.92 €
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
pouličné LED svietidlá, montáž, prenájom plošiny
1 308,60 €
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.
knihy pre MŠ Kmeťovo
72,51 €
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
Magna Energia a.s.
za elektrinu
199,77 €
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
Donatello, s.r.o.
kalendáriky a tašky s potlačou
78,00 €
utorok, 20 december 2016
Objednávka
Donatello, s.r.o.
výroba pečiatok pre matriku
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
potraviny ŠJ MŠ
95,37 €
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a.s.
telefónny poplatok
37,00 €
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a.s.
telefónny poplatok
14,99 €
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a.s.
telefónny poplatok
2,40 €
utorok, 20 december 2016
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r,o,
odvoz a uloženie TKO
949,03 €