abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

2018

streda, 04 apríl 2018
Zmluva
Spoločný obecný úrad Šurany
Financovanie spoločného obecného úradu v r. 2018
utorok, 27 marec 2018
Faktúra prijatá
COOP Jednota Nové Zámky,s.d.
potraviny ŠJ
145,70 €
utorok, 27 marec 2018
Faktúra prijatá
St.Florian Štúrovo, s.r.o.
ročná revízia RHP, kontrola hydrantu
164,40 €
utorok, 27 marec 2018
Faktúra prijatá
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.
nájomné SHARP 03/2018
61,55 €
utorok, 27 marec 2018
Faktúra prijatá
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA
poplatok za kópie nad limit - štvrťrok
40,45 €
utorok, 27 marec 2018
Faktúra prijatá
SLOVGRAM
odmeny výk.umelcom a výrobcom zvuk-obrazových záznamov r. 2018
38,50 €
pondelok, 26 marec 2018
Objednávka
PRODUCE CARE s.r.o.
verejné obstarávanie k žiadosti o NFP pre OP: Kvalita ŽP
pondelok, 26 marec 2018
Zmluva
PORVENIR s.r.o.
vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - Triedený zber kom.odpadov
piatok, 23 marec 2018
Objednávka
Porvenir s.r.o.
vypracovanie projektu so žiadosťou o NFP Zberný dvor Kmeťovo
štvrtok, 22 marec 2018
Objednávka
ŠOP
vyjadrenie ŠOP k žiadosti o dotáciu z EF
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu 02/2018
23,32 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
Donatello, s.r.o.
magnetky, perá, tašky
161,46 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
Verejná informačná služba, spol.s r..o
licenčná zmluva, inštalácia SW, školenie
321,60 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
potraviny ŠJ
24,18 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
PolyStar, s.r.o.
odber a preprava vedľajších živ.produktov
21,00 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
BINS s.r.o.
120 l plastová nádoba s kolieskami
576,00 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie TKO
720,86 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
OVD-Ovocinárske družstvo
jablká školské ovocie
6,60 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
Orange Slovensko a.s.
mes. popl. za balík Max
37,00 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
Orange Slovensko a.s
mes.popl. MI Klasik
14,99 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
Orange Slovensko a.s
mes.popl. Majster paušál
8,06 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a.s.
popl. za telekomunikačné služby
17,99 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
LUSH, spol.s r.o.
vypracovanie etáp projektu JPÚ
4562,72 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
Ing. Peter Adamec
znalecký posudok - JPÚ Horné pole Kmeťovo
219,21 €
streda, 21 marec 2018
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
voda zúčtovanie
47,95 €