abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

2013

štvrtok, 10 január 2013
Faktúra prijatá
Inprost s.r.o.
predplatné Obecné noviny 2013
52,00 €
štvrtok, 10 január 2013
Faktúra prijatá
JUDr.Ladislav Černák
právne služby 8/2012
100,00 €
štvrtok, 10 január 2013
Faktúra prijatá
JUDr.Ladislav Černák
právne služby 9/2012
100,00 €
štvrtok, 10 január 2013
Faktúra prijatá
JUDr.Ladislav Černák
právne služby 10/2012
100,00 €
štvrtok, 10 január 2013
Faktúra prijatá
JUDr.Ladislav Černák
právne služby 11/2012
100,00 €
štvrtok, 10 január 2013
Faktúra prijatá
JUDr.Ladislav Černák
právne služby 12/2012
100,00 €
štvrtok, 10 január 2013
Faktúra prijatá
DIOS Slovakia, s.r.o.
mäsové výrobky MŠ ŠJ
31,27 €
štvrtok, 10 január 2013
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a.s.
Telefónny poplatok
29,39 €
štvrtok, 10 január 2013
Zmluva
Brantner Nové Zámky s.r.o.
zber a uloženie TKO
piatok, 04 január 2013
Zmluva
Obec Michal nad Žitavou
zmluva o likvidácii miezd a platov