abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

2015

streda, 22 júl 2015
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a.s.
telefónny polatok
14,99 €
streda, 22 júl 2015
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a.s.
telefónny poplatok
3,77 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
Marianna Rajčoková
vyhotovenie dokumentácie požiarnej ochrany 2.štvrťrok 2015
40,00 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
Marta Heiszová
odborná príprava reg. záznamov MNV k vyraďovaciemu konaniu
700,00 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA a.s.
za elektrinu
757,79 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za plyn Polyfunkčný dom
160,00 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za plyn
896,00 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
za stravné lístky 6/2015
871,15 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
za potraviny ŠJ
77,30 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
časopisy na školský rok 2015/2016
44,80 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
JUDr. Ladislav Černák
za právne služby
100,00 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
Marta Heiszová
odborná príprava registr. záznamov OcÚ Kmeťovo
800,00 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
za potraviny ŠJ
21,18 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
Bc. Jana Magdolenová
služby v oblasti CO 6/2015
40,00 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a.s.
telefónny poplatok
31,03 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
Nágel Marek
oprava zámkovej dlažby na verejných priestranstvách
340,00 €
pondelok, 20 júl 2015
Objednávka
Nágel Marek
oprava fasády športových kabín ŠK Kmeťovo
1195,00 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
79,05 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
KOMPAS TRANS - Mgr. Kompas Stanislav
autobusová doprava folklórneho súboru z Poľska
169,20 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie TKO
1200,94 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
PolyStar, s.r.o.
odber a preprava kuchynského odpadu
20,34 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
Tunakupujem, s.r.o.
prenájom nafukovacieho hradu - Deň detí
277,00 €
pondelok, 20 júl 2015
Faktúra prijatá
Tunakupujem, s.r.o.
prenájom nafukovacieho hradu - futbalový turnaj
320,00 €
pondelok, 06 júl 2015
Faktúra prijatá
CBS spol.s r.o.
skladané mapy
30,00 €
sobota, 04 júl 2015
Objednávka
KOMPAS TRANS - Mgr. Kompas Stanislav
autobusová doprava folklórneho súboru z Poľska