Kúpna zmluva č. 04/2012

Typ

Zmluva

čislo

04/2012

Predmet

predaj výrobkov DIOS Slovakia pre ŠJ MŠ Kmeťovo

Partner

DIOS Slovakia, s.r.o.

IČO

36225576
2020192284

Adresa

Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby

Dátum vystavenia

19.11.12

Dátum zverejnenia

pondelok, 19 november 2012