Faktúra č. 244/2012

Typ

Faktúra prijatá

čislo

5187853454

Predmet

telefónny poplatok OcÚ

Partner

Orange Slovensko, a.s.

IČO

35697270
2020310578

Adresa

Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dátum vystavenia

15.12.12

Dátum splatnosti

29.12.12

Dátum zverejnenia

štvrtok, 20 december 2012

Cena s DPH

40,99 €