Faktúra č. 255/2012

Typ

Faktúra prijatá

čislo

7012650479

Predmet

vyjadrenie k proj.dokum. Zberný dvor Kmeťovo

Partner

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO

36550949
2020154609

Adresa

Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky

Dátum vystavenia

20.12.12

Dátum splatnosti

03.01.13

Dátum zverejnenia

piatok, 04 január 2013

Cena s DPH

16,56 €