Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo č. 49 - Kmeťovo/2011

Typ

Zmluva

čislo

Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo č. 49 - Kmeťovo/2011

Predmet

zber a uloženie TKO

Partner

Brantner Nové Zámky s.r.o.

IČO

31440291
2020413857

Dátum vystavenia

31.12.12

Dátum zverejnenia

štvrtok, 10 január 2013