Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Typ

Zmluva

čislo

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Predmet

elektronické komunikácie

Partner

Slovak Telekom, a.s.

IČO

35763459
2020273893

Adresa

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Dátum vystavenia

01.02.13

Dátum zverejnenia

piatok, 01 február 2013