Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení zo dňa 17.10.2013

Typ

Zmluva

čislo

1/8019030813

Predmet

pripojenie odberného plynového zariadenia pošta Kmeťovo

Partner

SPP - distribúcia, a.s.

IČO

35910739

Adresa

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dátum vystavenia

15.01.14

Dátum zverejnenia

streda, 15 január 2014