Dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov

Typ

Zmluva

Predmet

zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte budovy č. súp.9 - pošta

Partner

Slovenská pošta, a.s.

IČO

36631124

Adresa

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Dátum vystavenia

17.12.13

Dátum zverejnenia

utorok, 17 december 2013