streda, 30 máj 2012

Zápisnica zo VII. zasadnutia OZ

158/2012

Scan20889Scan13995Scan13994Scan13993Scan13992Scan13991