Zmluva o dielo č. 49/2014

Typ

Zmluva

čislo

49/2014

Predmet

Príprava projektu: Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Partner

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

IČO

45737711

Adresa

Kostolná 1, 940 01 Nové Zámky

Dátum vystavenia

27.10.14

Dátum zverejnenia

pondelok, 27 október 2014

Cena s DPH

500,00 €