Vystavená faktúra č. 201500005

Typ

Faktúra vystavená

čislo

2015000005

Predmet

náklady spojené so spracovaním miezd za 2.štvrťrok 2015

Partner

Obecný úrad Michal nad Žitavou

IČO

00309095
2021059414

Adresa

94162 Michal nad Žitavou č. 160

Dátum vystavenia

26.08.15

Dátum splatnosti

09.09.15

Dátum zverejnenia

štvrtok, 27 august 2015

Cena s DPH

208,00 €