Výzva na uzatvorenie zmlúv na hrobové miesta a na úhradu cintorínskeho polatku

dňa pondelok, 19 október 2015.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a dodatku č. 1 k VZN č.3 o správe a prevádzkovaní cintorína je obec povinná písomne uzavrieť zmluvu o nájme hrobového miesta a vyrubovať nájomné. Nájomná zmluva sa dojednáva za hrobové miesta nachádzajúce sa v cintoríne v Kmeťove na dobu 10 rokov.

Hroby, na ktoré nebude uzavretá zmluva a uhradený poplatok, budú označené a postupne dôjde k ich zániku.

Výška poplatkov je nasledovná:

detský hrob 3,31 €, na ďalších 10 rokov 6,63 €

jednohrob 6,63 €, na ďalších 10 rokov 13,27 €

dvojhrob 13,27 €, na ďalších 10 rokov 26,55 €

Zmluvy je možné uzatvárať počas stránkových dní na Obecnom úrade v Kmeťove.

Scan19107Scan19106Scan19105Scan19104Scan19103Scan19102Scan19101