Dohoda č. 15/17/012/44

Typ

Faktúra prijatá

čislo

15/17/012/44

Predmet

menšie obecné služby - §12

Partner

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Nové Zámky

IČO

30794536

Adresa

F.Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dátum vystavenia

26.11.15

Dátum zverejnenia

štvrtok, 26 november 2015