Dohoda č. 15/17/010/21

Typ

Faktúra prijatá

čislo

15/17/010/21

Predmet

§ 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Partner

Úrad práce, soc.vecí a rodiny Nové Zámky

IČO

30794536

Adresa

F.Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dátum vystavenia

20.11.15

Dátum zverejnenia

piatok, 11 december 2015