Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

Typ

Zmluva

čislo

24/2015

Predmet

implementácia aktualizácií katastrálnych dát

Partner

Geosense SK s r.o.

IČO

46 812342

Adresa

Michalovská 346/3, 040 01 Košice

Dátum vystavenia

27.11.15

Dátum zverejnenia

piatok, 27 november 2015