Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Typ

Zmluva

čislo

29/2015

Predmet

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kmeťovo

Partner

Ministerstvo hospodárstva SR

IČO

00686832

Adresa

Mierová 19,827 15 Bratislava 212

Dátum vystavenia

30.12.15

Dátum zverejnenia

streda, 30 december 2015

Cena s DPH

34 189,58 €