Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu- Polyfunkčný dom

Typ

Zmluva

čislo

8/2016

Predmet

dodávka plynu - Polyfunkčný dom

Partner

Slovenský plynárenský priemysel,a.s.

IČO

35815256

Adresa

Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26

Dátum vystavenia

17.03.16

Dátum zverejnenia

štvrtok, 17 marec 2016