Konkurz do novopripravovanej súťažnej TV relácie

dňa pondelok, 18 apríl 2016.

Scan18047Scan18048