Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov-kaderníctvo

Typ

Zmluva

čislo

31/2015

Predmet

nájomná zmluva kaderníctvo

Partner

Monika Vanková

IČO

47 681 543

Adresa

941 62 Kmeťovo č. 323

Dátum vystavenia

31.12.15

Dátum zverejnenia

štvrtok, 31 december 2015