Dodatok č. 1/2016/N k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 6/2015 zo dňa 30.03.2015

Typ

Zmluva

čislo

1/2016/N

Predmet

prenájom Polyfunkčného domu - Horváth

Partner

Miroslav Horváth

IČO

41128486

Adresa

941 62 Kmeťovo č.117

Dátum vystavenia

31.12.15

Dátum zverejnenia

štvrtok, 31 december 2015