Dodatok č. 2 k prílohe č. 1 Zmluvy o dodávke elektriny č. 3996/2013

Typ

Zmluva

čislo

17/2016

Predmet

zmena EIC kódu odberného miesta

Partner

Magna Energia a.s.

IČO

35743565

Adresa

Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Dátum vystavenia

01.05.16

Dátum zverejnenia

pondelok, 02 máj 2016