Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kmeťovo

dňa pondelok, 20 jún 2016.

MX-2614N 20171017 140954 001