Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 25.07.2015

Typ

Zmluva

čislo

20/2016

Predmet

výkon kontroly súvisiaci so svetlotechnickou štúdiou

Partner

Ing. Janka Mihaliková PROJA architekture

IČO

43535402

Adresa

955 01 Topoľčany, Krušovská 1831/9

Dátum vystavenia

10.06.16

Dátum zverejnenia

piatok, 10 jún 2016