Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Typ

Zmluva

čislo

22/2016

Predmet

zmeny a doplnky k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

Partner

MH SR

IČO

00686832

Adresa

Mierová 19,827 15 Bratislava 212

Dátum vystavenia

18.06.16

Dátum zverejnenia

streda, 06 júl 2016