Vystavená faktúra č. 2015000006

Typ

Faktúra vystavená

čislo

2015000006

Predmet

refundácia skladníka CO za 2. polrok

Partner

OÚ Nové Zámky

IČO

00151866

Adresa

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

Dátum vystavenia

23.11.15

Dátum splatnosti

07.12.15

Dátum zverejnenia

pondelok, 23 november 2015

Cena s DPH

66,60 €