Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-450 zo dňa 15.06.2015

Typ

Zmluva

čislo

26/2016

Predmet

záväzok bezodplatného užívania prebytočného hnut. majetku štátu - matrika

Partner

SR- MV SR

IČO

00151866

Adresa

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Dátum vystavenia

31.08.16

Dátum zverejnenia

streda, 31 august 2016