Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev. č, budúceho oprávneného: 16/512/L13.0604.15.0001/ZBZ_VB

Typ

Zmluva

čislo

33/2016

Predmet

zriadenie vecných bremien na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti

Partner

Západoslovenská distribučná, a.s.

IČO

36361518

Adresa

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dátum vystavenia

19.12.16

Dátum zverejnenia

utorok, 20 december 2016