Faktúra č. 2016000343

Typ

Faktúra prijatá

čislo

71/2016

Predmet

vypracovanie podkladov pre zákazky: Rekonštrukcia DS a Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v kat. území obce Kmeťovo

Partner

RRA Novozámocko

IČO

45737711

Adresa

Svätoplukova č.1, 940 01 Nové Zámky

Dátum vystavenia

19.12.16

Dátum splatnosti

13.12.16

Dátum zverejnenia

štvrtok, 29 december 2016

Cena s DPH

300,00 €