Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 24.10.2012

Typ

Zmluva

čislo

dodatok č.1

Predmet

prenájom KD - ordinácia

Partner

MUDr.Jozef Štrelinger

IČO

34060324

Adresa

Kvetná č.50, 942 01 Šurany

Dátum vystavenia

31.10.13

Dátum zverejnenia

štvrtok, 31 október 2013