Dodatok č.1 ku zmluve o dielo zo dňa 05.02.2016

Typ

Zmluva

čislo

1/3/2016/N

Predmet

rozšírenie rozsahu prác a dodávok

Partner

Marek Nágel

IČO

36557684
2021801980

Adresa

941 62 Kmeťovo 205

Dátum vystavenia

26.05.16

Dátum zverejnenia

štvrtok, 26 máj 2016

Cena s DPH

4878,90 €